Byggehøjder og valg af isolering –når du skal renovere f.eks. ved at skifte fra radiatorer til gulvvarme…

Der er flere metoder til valg af gulvvarme at vælge imellem…

Den mere traditionelle metode… 
Du kan bryde hele dit gulv op, grave ud og lægge X mange mm, ofte EPS (Flamingo) isolering ud, en billig isolering og som kan optage fugt. Herpå ligger du rivenet og efterfølgende placerer/stripper varmeslanger til, i et måske ikke særligt organiseret mønster/system… 

Alternativerne…
Du kan også bibeholde din råbeton, et underlag som typisk ligger 100 – 200 mm nede i forhold til din nuværende gulvbelægning. 

1

Når du vælger at få mest mulig isolering og samtidig ønsker en isolering der ikke kan suge vand, og optage fugt, skal du vælge XPS fra Austrotherm. XPS har en lambdaværdi fra 0,032 – 0,035 W/mk. 
Du skal vælge vores VarioComp gulvvarmeløsning og få gulvvarmen helt op til din gulvbelægning, uden brug af beton/afretningslag, lagt direkte på XPS isoleringen

Ønsker du en isolering med meget lav lambdaværdi på blot 0,022 W/mk så er det Austrotherm Resolution du skal vælge, og du skal vælge vores gulvvarmeløsning der er en mere traditionel baseret løsning med beton/afretningslag ovenpå gulvvarmen.

Se mere på www.austrotherm.dk vedr. XPS, EPS og Resolution omkring trykfaste isoleringer.

Varmeslangernes placering i dit gulv…

Placerer altid varmeslangerne i et system/kredse – så kan du nemmere styre din gulvvarme med sparet økonomi til følge!

Varmeslangernes placering i gulvet kan være afgørende for hvor effektivt din gulvvarme vil virke. 
”Tilfældig” placering af varmeslangerne er ofte/sjældent ikke en optimal løsning, og hertil kommer at jo tættere gulvvarmen er på overfladen, jo bedre, nemmere, hurtigere kan du styre din gulvvarme, og ikke mindst de økonomiske aspekter, hvor hurtig reaktion, er lig med bedre økonomi og velvære samt komfort.

Vi har både det mere traditionelle system, hvor gulvvarmen ligger med et betonlag ovenpå, og vi har det mere effektive system, hvor gulvvarmen ligger lige under din valgte gulvbelægning, dét vores VarioComp system. 

Når det er den mere traditionelle gulvvarme, anvender vi alu-pex varmeslanger på 16 mm, der typisk ligger 40 – 60 mm nede i betonen.
Vælger du VarioComp systemet er alu-pex varmeslangerne blot 11,6 mm i tykkelsen. Dét giver et gulvvarmsystem på blot 20 mm højden.

Dine fordele med 20 mm VarioComp systemet er bl.a.:

1

3

  1. Du have mest mulig isolering (vi anbefaler XPS) og uden at du skal grave ud. Isoleringen ligger nemlig lige under VarioComp systemet. 
  2. Du får en reaktionstid der er op til 2,5 gange hurtigere end de systemer hvor gulvvarmen ligger nede i betonen/afretningslaget. 
  3. Du får et system som du reelt selv kan lægge, selvfølgelig skal du overholde reglerne for VVS- og strømtilslutning.

Når du ser på manifold, hvad er så inkl. i prisen…

1

Enig, der er mange ting du skal forholde dig til når du vælger at få etableret gulvvarme og herunder det er tekniske – manifolden og valg af denne, og ikke mindst hvad er inkluderet i prisen. 
Vi leverer kun manifolds inkluderet og påmonteret flowregulatorer, ventiler, stophane, termometer mv., altså ikke et byggesæt hvor du måske mangler noget og/eller… 

Hvad gør flowregulatoren/Flowmeteren der sidder på manifolden?

Du bruger flowmetrenes justeringsmulighed til at indregulere manifolden, så en kort kreds med lille modstand ikke tager flow fra de lange kredse med stor modstand. 

Du kan også bruge indreguleringsventilerne til at begrænse mængden af varme til en kreds uanset hvad termostaten i rummet står på. 
Du skruer helt op for varmen på brugsstederne og lukker for termostaten på gulvvarmeshunten. 
Nu skal flowmetrene reguleres (du drejer på den sorte del på flowmetret) så de står ens. 

Efter et par dage har du en ide om der er kredse som mangler varme - så skruer du lidt op for dem og måske lidt ned for dem der har rigeligt. Vent et par dage mellem hver justering, så bliver det bedst.

Skal du vælge en manifold med eller uden pumpe… 

1

Det der afgør om du skal vælge vores manifold med påmonteret pumpe eller ikke, afgøres af hvordan…

Hvem stiller garantien på din nye gulvvarme?

Når du køber et Variotherm gulvvarmesystem, får du en garanti på hele systemet af os og Variotherm.  
Præcis som når du køber en bil, så får du også garanti på bilen, fordi den leveres komplet, og ikke med selvvalgte komponenter.